برچسب: پیچ

۱۳۹۴/۱/۱۱

ایجاد دسترسی‌های شبکه‌های بزرگراهی دربازار آهن شادآباد

حسن رحمانی معاون فنی و عمران شهرداری منطقه 18 با بیان اینکه بازار آهن شادآباد یکی از مهمترین مراکز در اقتصاد کشور است روزانه هزاران نفر برای تامین نیازهای خود به این بازار مراجعه می‌کنند اظهار کرد: ایجاد دسترسی‌های شبکه‌های بزرگراهی در بازار آهن شادآباد و احداث و تکمیل بزرگراه 76 ...
جزئیات مطلب