پیچ خشکه 8-8

پیچ خشکه 8-8

سفارش محصول
پیچ خشکه 8-8

توضیحات

پیچ خشکه 8-8

پیچ خشکه 8.8 در دو استاندارد DIN 931 نیم دنده و DIN 933 تمام دنده میباشد

قابلیت ابکاری با پوشش گالوانیزه گرم و سرد (سفید و زرد ) و داکرومات را نیز دارد